Reklamácia a vrátenie tovaru

1. Reklamácia tovaru 

Postup pri reklamácii

1) urgentne nás informujte o reklamácií e-mailom (info@plastpoint.sk), do prílohy priložte fotky poškodeného tovaru, prípadne poškodeného obalu (ak poškodený je), taktiež poprosíme aj odfotiť samotný štítok od GLS kuriérskej spoločnosti. Napíšte predmet REKLAMÁCIA - o ďalšom postupe Vás budete detailne informovať. Bez týchto záležitostí reklamáciu nebude možné zahájiť. 

Ak je poškodenie závažné, že je to absolútne nepoužiteľné:
2) stiahnite si reklamačný formulár, riadne vyplňte a pribaľte k reklamovanému tovaru. (Taktiež nás informujte e-mailom a počkajte na odpoveď).

3) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu prevádzky, Plastpoint.sk, Nové Hrádky 396/7, 02744 Tvrdošín

Reklamácia - stiahnuť dokument


Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou, samozrejme budeme sa snažiť o urýchlenie celého procesu. 

2. Vrátenie tovaru v 14 dňovej lehote

Ako postupovať pri vrátení zakúpeného tovaru pri vrátení v zákonnej 14 dňovej lehote?

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Kam tovar vrátiť?

Spolu s vyplneným odstúpenie od zmluvy a dokladom o kúpe môžete tovar vrátiť osobne na mieste prevádzky: Plastpoint.sk, Nové Hrádky 396/7, 027 44 Tvrdošín

alebo zaslať na našu adresu prevádzky:

Plastpoint.sk
Nové Hrádky 396/7
027 44 Tvrdošín

Vrátený tovar dobre zabaľte, aby neprišlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Pri vrátení doručte tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.).Vrátený tovar musí mať pôvodný a nepoškodený obal. Tovar neposielajte na dobierku, takýto tovar nepreberáme.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Pre dodržanie 14dňovej lehoty je rozhodujúce, kedy je k nám doručené odstúpenie od zmluvy. Doručením sa rozumie písomná informácia, že chcete odstúpiť od zmluvy, prípadne samotné doručenie odstúpenia aj s tovarom.

Lehota pre odstúpenie trvá 14 kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí, napr. ak si prevezme zákazník tovar v stredu, prvý deň sa počíta štvrtok.

Aké dokumenty priložiť?

K vrátenému tovaru prosíme vždy priložiť dokument, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás (napr. potvrdzujúci email z objednávky resp. faktúra). Zároveň je potrebné priložiť odstúpenie od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy - stiahnuť dokument